Trong 24 giờ qua THORChain RUNE có biến động là -7.41% down. Giá hiện tại là $10.500.


Mua / Bán Thorchain
 • thorchain
  THORChain (RUNE)
 • Live Price
  $10.500
 • 24h %
  -7.41%
 • Vốn Hoá
  $3.12 B
 • Khối Lượng
  $83.28 M
 • Tổng Cung Lưu Hành
  296.54 M RUNE
 • Hạng
  65

Quy Đổi Tiền Điện Tử

Biểu Đồ Tiền Điện Tử


Đang Tải
Vui lòng chờ chút nhé, dữ liệu biểu đồ đang được tải

Thông tin thêm

THORChain is building a chain-agnostic bridging protocol that will allow trustless and secure value-transfer connections with most other chains (such as Bitcoin, Ethereum, Monero and all of Binance Chain). Users will be able to instantly swap any asset at fair market prices and deep liquidity. Token holders will be able to stake any asset and earn on liquidity fees. Projects will be able to access manipulation resistant price feeds and accept payments in any currencies, no matter the type or liquidity.

Lịch Sử Giao Dịch

Ngày Giá Khối Lượng Vốn Hoá

Chợ / Sàn Giao Dịch

# Sàn Giao Dịch Cặp Giao Dịch Giá Khối Lượng Giao Dịch (24h) Cập Nhật

Đánh Giá Kỹ Thuật

No technical data available for this coin

Thông Tin Từ Twitter

Bình Luận Của Bạn